Välkommen till Smålands Husservice

Smålands Husservice erbjuder dig ett brett utbud av tjänster från trädgårdsunderhåll, målning, mindre renoveringsarbeten och vaktmästarservice. Ett unikt koncept!

Den breda anställbarheten, kvaliteten och personlig uppmärksamhet är min styrka. Dina projekt utförs av Smålands Husservice med kunskap och omsorg så att du kan njuta optimalt av din trädgård och ditt hem. Jag tar mig alltid tid att spela in arbetet, små som stora, och gå igenom det med dig så att jag kan erbjuda dig en tydlig och detaljerad offert.

Smålands Husservice är där för privatkunder, organisationer och företag.

Med vänliga hälsningar

Ton Smit

  • Gräsmatta och trädgårdsunderhåll

  • Målningsarbete utomhus och inomhus

  • Reparationer och hemrenovering